Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 4.

Pojištění nemovitosti – Vašeho zdroje příjmů 4/10

Čtvrtý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

Kooperativa pojišťovna, a.s. / www.koop.cz
Doporučit lze především komplexní majetkové pojištění bytového domu (viz naše nabízené varianty KOMFORT, PRIMA PLUS) a pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Rozsah pojistné ochrany lze dále rozšířit prostřednictvím nabízených připojištění: odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů, elektronická a strojní zařízení, skla „all risks“, rostliny a porosty na pozemku, ztráta nájemného, jmenovitě určené věci jako vedlejší budova a stavební součásti umělecké hodnoty.
Výše pojistného je závislá na požadované výši pojistné částky bytového domu, rozsahu pojištění, výši spoluúčasti a frekvenci placení pojistného.
Pojišťovna s odpovědí zaslala Přehled pojištění bytového domu (varianty pojištění PRIMA, PRIMA PLUS, KOMFORT), všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů a dodatkové pojistné podmínky pro bytové domy.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
Škoda na majetku nájemce je likvidní z pojištění domácnosti nájemce, z pojištění bytového domu nikoli (pronajímatel za újmu vzniklou na majetku nájemce neodpovídá).
Škoda na majetku pronajímatele bude uhrazena z pojištění bytového domu.
Škoda na majetku souseda nájemníka bude uhrazena z pojištění odpovědnosti nájemce v běžném občanském životě (pronajímatel opět za újmu neodpovídá); resp. z pojištění domácnosti souseda.

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky? (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Podle nového občanského zákoníku zde platí objektivní odpovědnost, tudíž vzniklé újmy budou nahrazeny z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
V případě variant KOMFORT, PRIMA PLUS obecně jde o pojistné události, za vzniklé škody bude poskytnuto pojistné plnění (jde o škody na zábranných prostředcích). Skutečnost, zda bude pachatel zjištěn, není rozhodná.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Plnění může být vyplaceno z pojištění odpovědnosti nájemníka, který škodu způsobil; majetkové pojištění bytového domu se bude vztahovat na vodovodní škody vzniklé na bytě i společných prostorech bytového domu.

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.