Probíhá testovací provoz portálu ...

Poděkování členům

Děkujeme všem členům, kteří vyplnili náš dotazník ohledně daní. Dotazník byl zaslán všem členům OSMD, na které máme emailové spojení. Pokud vám dotazník přišel, ale ještě jste jej nevyplnili, učiňte tak prosím do  31. března, kdy bude vyplňování zastaveno.

 Do této chvíle odpověděla více než polovina dotázaných, což považujeme za nadstandardní úspěch. S výsledky dotazníku, které budou sloužit mimo jiné jako argumentační podklady pro případné další jednání s Ministerstvem financí ČR, vás seznámíme zde na našich webových stránkách.  Dle předběžných výsledků se ale dá soudit, že budou v rozporu s názory paní ministryně v demisi Aleny Schillerové. Počet těch, kteří v dotazníku uvedli, že platí daň z příjmu (nenulovou daň z příjmu), totiž už teď mnohonásobně překračuje její prvotní odhady zmiňované v rozhovorech v médiích. 

Ohledně celé kauzy navrhovaného daňového balíčku se více dočtete zde


DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM ČLENŮM A PŘÁTELŮM OSMD KRÁSNÉ  VELIKONOCE! 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.