Probíhá testovací provoz portálu ...

Krátkodobé ubytování a jeho pravidla

V letošní letní Střeše (Střecha č. 2/2017) a také v členské zóně našeho webu (Péče o nemovitost) Vás informujeme o problematice krátkodobých pronájmů (ubytování, sdíleného bydlení) a také o tom, že vedení hlavního města se chystá tento fenomén regulovat. Praha jakožto turisticky atraktivní město patří mezi nejvytíženější lokality v rámci serveru AirBnb  a dalších podobných serverů. Původní myšlenka sdíleného ubytování v rámci rodin nebo studentských domácností se postupem času posunula spíše k oficiálnímu podnikání typu ubytovacích služeb a u nich je třeba dodržovat některé náležitosti, jako je placení daní a tzv. "vzdušného" obci a další.

Město Praha v rámci osvěty udělalo stručný informační web dostupný ve 4 jazycích, který pronajímatele upozorňuje na základní povinnosti: daňovou a živnostenskou povinnost, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a oznamovací povinnost cizinecké policii. Webové stránky hl. m. Prahy zde


Článek k tomuto tématu přinášejí také Hospodářské noviny


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.