Probíhá testovací provoz portálu ...

Výběr zájemců o pronájem

Doporučení na této stránce slouží ke stanovení vhodného postupu při výběru zájemců o pronájem.
Podnětem k tomu byl precedentní případ v roce 2015, kdy realitní makléřka odmítla Romce prohlídku bytu. Tuto kauzu zástupci OSMD sledovali a účastnili se i jednání soudu přímo v Litoměřicích. Z kauzy, jednání a výroku soudu vyplynulo doporučení a několik hodnotících kritérií použitelných pronajímateli bytů při výběru zájemce o pronájem.
Text byl součástí přednášky na Realitním kongresu 9. 11. 2015.

Jaké informace lze zjišťovat o zájemci o pronájem?

Co je legitimní zjišťovat při pronájmu o potenciálním nájemci, abychom se vyhnuli jakémukoliv paušalizujícímu hodnocení (a nebyli např. obviněni z diskriminace) a přitom zhodnotili riziko, které podstupujeme a mohli se rozhodnout, je-li toto riziko ještě přijatelné? To jediné a hlavní je zjistit, jestli konkrétní uchazeč o bydlení a členové jeho domácnosti mají k tomuto bydlení „KOMPETENCE“! (kompetencemi rozumíme soubor vlastností, schopností, předpokladů a způsobilosti k nájemnímu bydlení). O jaké kompetence se jedná:

Finanční kompetence

Základní kompetencí pro nájemní bydlení je pravidelný legální příjem zajištěný standardně prací. Nájemní právo řady zemí uvádí např. povinnost zájemce o pronájem poskytnout pronajímateli spojení na svého zaměstnavatele, který musí potvrdit, že příjem tohoto uchazeče o bydlení bude dlouhodobě dostačovat na placení nákladů na bydlení.

Bezdlužnost

Předchozí informace neříká nic o tom, zda příjem, který zájemce o pronájem dostane, nepůjde přednostně na umořování jeho dluhů či dluhů členů jeho domácnosti, případně zda nehrozí exekuce majetku, který se nachází v pronajímaném bytě. Je tedy rozumné zajistit si i výpis z rejstříku dlužníků.

Bezproblémové soužití s okolím

Další nezbytnou kompetencí je důsledné dodržování nájemní smlouvy a schopnost tolerantního soužití zájemce i členů jeho domácnosti se sousedy. K zajištění této informace slouží spojení na předchozí pronajímatele, které by zájemce o pronájem měl bez problémů poskytnout.

Čistý trestní rejstřík

Posledním nebezpečím, i když ne tak častým, ale o to závažnějším, je popsaný trestní rejstřík zájemce či členů jeho domácnosti. Jedná se jednak o nebezpečí, že bude uchazeč, nebo členové jeho domácnosti páchat trestnou činnost v domě nebo v okolí, nebo že náhle zmizí do výkonu trestu. Ani výpis z trestních rejstříků proto není zbytečnou informací.

Požadování všech těchto informací přímo souvisí se zhodnocením rizika spojeného s takovým pronájmem, mělo by proto být zcela na pronajímateli, aby zvážil potřebnost využití všech těchto informací právně relevantním způsobem.

RNDr. Tomislav Šimeček
Předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

listopad 2015

Doplnění k tématu z roku 2018 


Našli jste na této stránce chybu nebo nepřesnost? Nesouhlasíte s obsahem nebo máte jinou zkušenost s řešením situace? Sdělte nám svůj názor. Vaše zkušenosti nám pomohou vylepšit obsah pro všechny majitele.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


1
* Připomínky k obsahu stránky, vaše zkušenosti
 

Odeslat data

Kalendář událostí

Krymská 43, Vršovice, Praha, Česko

Nebytové prostory, 3, 53 m2, 203 Kč/m2/měsíc

10 800 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 433 Kč/m2/měsíc

39 900 Kč/měsíc

Více

U Lužického semináře 38/109, Malá Strana, Praha, Česko

Byt, 3+kk, 92 m2, 380 Kč/m2/měsíc

35 000 Kč/měsíc

Více

U Lužického semináře 38/109, Malá Strana, Praha, Česko

Byt, 2+1, 63 m2, 317 Kč/m2/měsíc

19 999 Kč/měsíc

Více

Újezd 5, Malá Strana, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 261 m2, 114 Kč/m2/měsíc

30 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Pod Děvínem 2440, Praha 5, Czechia

Byt, 1+1, 72 m2, 194 Kč/m2/měsíc

14 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 41 m2, 242 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.