Probíhá testovací provoz portálu ...

Hóóóříííí!! Hlavním tématem Střechy 4/2017 se stala požární bezpečnost v bytových domech

Redakce členského časopisu Střecha se rozhodla zaměřit v posledním letošním čísle na vaši ochranu před požárem. Proto se hlavním tématem Střechy 4/2017 stala požární bezpečnost bytových domů. Kromě toho vás čeká ještě spousta užitečného čtení, například daňové novinky Ing. Čudové, o motivačním příspěvku pro studenty a dalších zajímavých ekonomických otázkách píše Ing. Simona Kropáčková, nechybí právní pojednání tentokrát ve dvojité dávce (vyjádření k rizikovému chování sousedů, resp. nájemců, sepsal JUDr. Odehnal a k úskalí výpovědi nájmu pronajímatelem bez výpovědní doby se vyjadřují Mgr. Sucharda a Mgr. Sláma), problematiku smluv s vodárnami shrnul předseda OSMD doktor Šimeček, vrátili jsme se také k tématu pojištění odpovědnosti a čekají vás i další zajímavé články.

Proto pokud jste našimi členy, můžete se přihlásit do  "členské zóny" našeho webu a Střechu č. 4 si pročíst - třeba hned teď.TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.