Probíhá testovací provoz portálu ...

Hóóóříííí!! Hlavním tématem Střechy 4/2017 se stala požární bezpečnost v bytových domech

Redakce členského časopisu Střecha se rozhodla zaměřit v posledním letošním čísle na vaši ochranu před požárem. Proto se hlavním tématem Střechy 4/2017 stala požární bezpečnost bytových domů. Kromě toho vás čeká ještě spousta užitečného čtení, například daňové novinky Ing. Čudové, o motivačním příspěvku pro studenty a dalších zajímavých ekonomických otázkách píše Ing. Simona Kropáčková, nechybí právní pojednání tentokrát ve dvojité dávce (vyjádření k rizikovému chování sousedů, resp. nájemců, sepsal JUDr. Odehnal a k úskalí výpovědi nájmu pronajímatelem bez výpovědní doby se vyjadřují Mgr. Sucharda a Mgr. Sláma), problematiku smluv s vodárnami shrnul předseda OSMD doktor Šimeček, vrátili jsme se také k tématu pojištění odpovědnosti a čekají vás i další zajímavé články.

Proto pokud jste našimi členy, můžete se přihlásit do  "členské zóny" našeho webu a Střechu č. 4 si pročíst - třeba hned teď.TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.