Probíhá testovací provoz portálu ...

Facebookový profil PronajemOdMajitele má přes tisíc fanoušků!

Současná komplikovaná situace na trhu s byty zapříčiňuje, že poptávka po nájemním bydlení výrazně převyšuje nabídku.   Inzeráty s nabídkou pronájmu se stávají hodně sledovanou oblastí, a je tomu tak i v případě našeho vlastního realitního serveru PronajemOdMajitele.cz

V tuto chvíli má tento realitní server přes tisíc "lajků" na Facebooku. Pokud jste náš člen a disponujete volným bytem, neváhejte jej inzerovat právě na našem inzertním portálu - z něj bude inzerát exportován na Facebook, kde zůstane vystaven. 

Připomínáme, že o úspěchu inzerátu rozhoduje i popis nabízeného bytu a také fotky, které do inzerátu umístíte. Tvorbě inzerátů a jejich umísťování na server PronajemOdMajitele jsme se podrobně věnovali ve Střeše č. 2/2016 na str. 10 - 13. 

V neposlední řadě připomínáme, že při umístění inzerátu na server PronajemOdMajitele máte jakožto člen OSMD nárok na ověření zájemců o pronájem  v nebankovních registrech - ke každému inzerátu pro 2 osoby. Stačí se přihlásit do členské zóny, v sekci Vznik nájmu najít formulář "Ověření bonity zájemce o pronájem"  a dále postupovat dle instrukcí. 


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

nám. T.G.Masaryka 617, Poděbrady II, Poděbrady, Česko

Kancelář, 2, 55 m2, 345 Kč/m2/měsíc

19 000 Kč/měsíc

Více

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

U Lužického semináře 38/109, Malá Strana, Praha, Česko

Byt, 3+1, 92 m2, 336 Kč/m2/měsíc

31 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.