Probíhá testovací provoz portálu ...

Exkurze do expozice firmy ve Slavkově 24.10.2018

Exkurze do expozice firmy ve Slavkově

LIKO-S, a.s.

U Splavu 1419

684 01 Slavkov u Brna

http://www.liko-s.cz/cs/co-delame

 

http://www.zivestavby.cz/cs/kdo-jsme

Jsme jediná stavební firma v ČR, která se specializuje na zelené stavění. Přemýšlíme „zeleně“ a umíme Vám ozelenit halu, rodinný dům, nebo garáž. Naše produkty zelené střechy, zelené fasády i kořenové čistírny umíme i kombinovat a tím Vám zajistit přírodní tepelnou stabilizaci Vaší budovy.

 Zájemci o účast se mohou přihlásit na tel. +420 739 448 638 nebo e-mail : osmd.brno.kanc@volny.cz

Navržené termíny:

středa 24.10. 2018 sraz ve 13 hodin na místě


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.