Probíhá testovací provoz portálu ...

Den otevřených dveří pobočky v Brně 18.9.2018

Den otevřených dveří    pobočky OSMD Brno

v úterý 18. září  2018  od 15:00 do 18:00 hod.

na  adrese kanceláře pobočky

Krokova 2, Brno-Zábrdovice

V našich prostorách Vám poskytneme možnost setkání, zázemí, drobné občerstvení, ale hlavně názornou demonstraci dvou rozdílných přístupů, jak lze řešit problém anti/graffiti.

Na ukázku práce v ulici bude volně navazovat přednáška 2.10.2018

V rámci Dne otevřených dveří je po celé odpoledne připraven na ulici Krokova 2 před domem

workshop  „Graffiti - ošetření povrchů a úprava fasády parteru“

zajímavé odkazy k tématu

https://www.envistore.cz/rady-tipy-doporuceni/

http://www.malujemejinak.cz/

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/podmorsky-svet-v-podchodu-ci-garfield-za-vyzdobu-starostove-sprejerum-i-plati-20180714.html

Přijďte se podívat kdykoliv v průběhu odpoledne. Podrobnosti v pozvánce zde.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.