Probíhá testovací provoz portálu ...

Daňové poradenství

  • Osobní daňové konzultace

Daňové konzultace poskytují profesionálové, daňoví odborníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. Osobní konzultace v trvání 30 minut jsou placené je nutno se telefonicky nebo e-mailem objednat.
Cena konzultací: služba je pouze pro členy OSMD 300,-Kč / 30 min
Člen sdružení OSMD má nárok na 1 dotovanou půlhodinovou konzultaci ročně.

Bez omluvy nejméně dva dny předem bude požadována úhrada 700 Kč.

TERMÍNY daňových konzultací v kalendáři OSMD.

Ústředí Praha: (kontakty)

Daňové konzultace v kanceláři v Praze se konají v období od prosince do března.
Objednávat se můžete telefonicky nebo e-mailem. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

Pobočka Brno: (kontakty)

Daňové konzultace v pobočce Brno se konají:
úterý od 16 do 18 hod.
Přehled termínů najdete ZDE.
Objednávat se telefonicky na č.: 739 448 638 nebo e-mailem na adrese osmd.brno.kanc@volny.cz, vždy Vám bude zpětně potvrzeno, na kterou hodinu se máte dostavit. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

  • E-mailové daňové konzultace

Na písemné dotazy odpovídají profesionálové, daňoví odborníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. V rámci e-mailového poradenství odpovídáme na jednoduché dotazy. Zodpovězeny budou dotazy zaslané na e-mailovou adresu kanceláře v Praze - osmd@osmd.cz
Cena konzultací: služba je pouze pro členy OSMD, členové mají službu v rámci členství zdarma

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Kralická 13, Strašnice, Praha, Česko

Byt, 1+1, 41 m2, 292 Kč/m2/měsíc

12 000 Kč/měsíc

Více

Kamenická, Praha-Praha 7, Česko

Byt, 1+kk, 42 m2, 476 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 3, 21 m2, 369 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 317 Kč/m2/měsíc

23 800 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.