Probíhá testovací provoz portálu ...

Bytové domy a ochrana osobních údajů - přednáška v Praze

Co se skrývá pod tajemnými písmeny GDPR? Jde o zkratku anglického názvu předpisu EU, který se týká ochrany osobních údajů (General Data Protection Regulation). Jak by se na změny platné od konce května měli připravit majitelé domů, to nám přijde povědět přímo pracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdy: čtvrtek 17.5.2018

Kde:  v tzv. Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha  8 - POZOR NA ZMĚNY V DOPRAVĚ! 

Přednášející:  Ing. Milan Ševčík z Úřadu pro ochranu osobních údajů

Téma:  Bytové domy a ochrana osobních údajů 


po této přednášce následuje další přednáška (18.30 - 19.15) a to na téma:

Téma: Zvýšení efektivity a zvelebení bytových domů 
Přednášející: Ing. Josef Kučera z firmy Pražské rezidence s. r. o.

Připomínáme, že vstupné pro člena OSMD činí 50 Kč, pro ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.

Na přednášku není třeba se předem přihlašovat. Všechny zájemce srdečně zveme!  


Více o přednáškách OSMD zdeTÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.