Probíhá testovací provoz portálu ...

Výsledek vyhledávání
15.1.2018
Paušální platby za služby Pozn. red.:  Kurzívou jsou uvedeny citace příslušných zákonů § 9 zákona č. 67/2013 Sb., o službách, upravuje paušální platbu takto (znění je identické od počátku účinn... Více

1.12.2017
Jak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií II Ráda bych doplnila svůj předchozí článek o osobní zkušenost s ukončením/převodem odběru elektřiny. Je třeba si především uvědomit, že distributor a dodavatel elektrické energie ... Více

16.5.2017
Jak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií JAK PŘEDEJÍT DEMONTÁŽI ELEKTROMĚRŮ A PLYNOMĚRŮ DISTRIBUTOREM ENERGIÍ Na OSMD se obrátila paní Simona V., členka OSMD, s požadavkem týkajícím se zabránění demontáží měřičů... Více

27.4.2017
Prohlídky a čištění plynových spotřebičů – upřesnění k nařízení vlády 308/2015 Sb. Úvod do problematiky Pravidelné prohlídky a čištění plynových spotřebičů před platností Nařízení vlády 308/2015 (tedy před 1. 1. 2015) patřilo jednoznačně mezi povinnosti... Více

9.2.2017
Plynové spotřebiče Jak to bude s plynovými spotřebiči? - dokument s grafikou v pdf Stanovisko CTI k problematice spalinových cest u plynových spotřebičů Jak to bude s plynovými spo... VíceTÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.