Probíhá testovací provoz portálu ...

Proběhlé kauzy

Výběr z kauz k jejichž pozitivnímu vyřešení OSMD přispělo:

 • (Antidiskriminační) postup při výběru nájemce
  V roce 2015 byla odstartována kauza realitní makléřky, která odmítla zájemce - Romku. Tento precedentní případ zástupci OSMD sledovali a účastnili se i jednání soudu přímo v Litoměřicích.
  Z kauzy, jednání a výroku soudu vyplynulo antidiskriminační doporučení pronajímatelům při výběru zájemce o pronájem. Podrobnosti jsou dostupné v členské zóně.

 • Návrat předkupního práva
  Institut předkupního práva může výrazným způsobem přispět ke zjednodušení fungování příslušných právních vztahů scelením rozdrobeného vlastnictví při plném zachování práv dotčených subjektů. Jaké změny novela přinesla...
 • Vodovodní přípojky
  Představitelé OSMD hasili následky nepovedeného zákona č. 274/2001 Sb., který vlastníkům nemovitostí proti jejich vůli daroval vodovodní přípojky. Aktivitou představitelů OSMD se novelou vyřešila hrozba povinnosti starat se o opravy, údržbu a obnovu přípojek.
  Majitelům českých nemovitostí (nejen pronajímatelům) hrozilo financování oprav přípojek v řádu desítek až stovek tisíc korun.
 • Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhlášky
  Katastrální zákon má zásadní vliv na jistotu vlastnického práva k nemovitostem. Nový zákon byl upraven podle požadavku OSMD.
  Více o informování majitelů nemovitosti před vkladem do katastru si přečtěte v samostatném článku.
  /Pozn.: Tato kauza má své pokračování díky způsobu interpretace zákona./
 • Zrušení regulace nájemného v České republice
  Zrušení regulace a narovnání vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem patřilo mezi základní cíle při vzniku OSMD.
  Po 18 letech usilovné a vytrvalé aktivity představitelů OSMD mohou dnes všichni pronajímatelé v České republice svobodně uzavírat smluvní vztahy bez omezení výše nájemného.
  Regulace nájemného je popsána na samostatné stránce (a přejme si, aby zůstala historií). 

Informace na této stránce průběžně doplňujeme o nové kauzy i starší již vyřešené záležitosti.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 212 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.