Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 5.

image
Pátý díl našeho seriálu o pojištění bytových domů představuje odpovědi České podnikatelské pojišťovny.

Přehled dědického práva

image
Novinky v dědickém právu. Dědická smlouva, závěť, dovětek, rozšíření okruhu zákonných dědiců. Odmítnutí, vzdání se, zřeknutí a zcizení dědictví, zákonná posloupnost, náhradnictví, svěřenské nástupnictví, …

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 4.

image
Čtvrtý díl našeho seriálu o pojištění bytového domu vám přináší odpovědi pojišťovny Kooperativa, a.s. na náš modelový případ..

Prověřte si svého nájemce - nová služba pro členy OSMD

image
OSMD spouští pro své členy pilotní projekt prověřování zájemců o bydlení.

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 3.

image
Ve třetím díle seriálu o pojištění bytového domu představíme odpovědi ČSOB pojišťovny na náš modelový případ.

Místopředseda OSMD oživuje příběhy hrdinství z doby heydrichiády

image
Místopředseda našeho sdružení Ing. Karel Polata se  před několika lety rozhodl, že některé příběhy z doby "operace Anthropoid" by neměly být zapomenuty a zasloužil se o odhalení několika pamětních desek hrdinům československého odboje.
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Kralická 13, Strašnice, Praha, Česko

Byt, 1+1, 41 m2, 292 Kč/m2/měsíc

12 000 Kč/měsíc

Více

Kamenická, Praha-Praha 7, Česko

Byt, 1+kk, 42 m2, 476 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 3, 21 m2, 369 Kč/m2/měsíc

7 750 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 317 Kč/m2/měsíc

23 800 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.