Probíhá testovací provoz portálu ...

Seminář pro pronajímatele - Ústí nad Labem, 26.9.2018

image
Seminář pro zkušené i začínající pronajímatele / vstup zdarma...

Semináře pro pronajímatele, Brno, 18. a 19. září 2018

image
Semináře pro pokročilé i začínající pronajímatele /vstup zdarma/...

Série seminářů pro zkušené i začínající pronajímatele "Jak lépe spravovat bytový fond"

image
OSMD chystá na podzim letošního roku sérii seminářů po celé České republice. 

Místopředseda OSMD - Aby hrdinové odboje neupadli v zapomnění

image
Místopředseda OSMD Ing. Karel Polata není aktivní pouze v oblasti nájemního bydlení, ale také při oživování občanské uvědomělosti týkající se protinacistického odboje.

Kdo se podílí na růstu cen nemovitostí

image
Ceny bytů rostou, developeři čelí kritice, ale kdo je napakovaný otesánek, kterému rostou příjmy čtyřikrát rychleji?

Facebookový profil PronajemOdMajitele má přes tisíc fanoušků!

image
Realitní server našeho sdružení PronajemOdmajitele.cz sleduje přes tisíc lidí na Facebooku. 
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.