Probíhá testovací provoz portálu ...

Vystěhovali neplatiče a dostali podmínku

image
Okresní soud v Lounech potrestal podmínkou majitele bytu, kteří v lednu 2015 vystěhovali neplatiče svépomocí.

Nový článek na blogu předsedy OSMD

image
V nejnovějším příspěvku na svém blogu se pan předseda RNDr. Tomislav Šimeček vyjadřuje k odškodňování za regulaci nájemného a postoji českého státu k této otázce.

Upozornění pro členy k rozsudku ESLP

image
V reakci na množící se dotazy ohledně posledního rozsudku ESLP týkajícího se odškodnění za regulaci nájemného přinášíme několik doplňujících informací pro naše členy.

Tisková zpráva - Rozsudek ESLP o odškodnění za regulaci nájemného nabyl právní moci

image
Kolegium pěti soudců ESLP minulé úterý rozhodlo, že případy tří individuálních stěžovatelů ohledně regulace nájemného se již nebude zabývat Velký senát ESLP. Tím nabyl právní moci rozsudek ESLP z 9. února 2017 (viz tisková zpráva OSMD z 11.2.2017).

Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám a dotační bonus

image
Nově lze v dotačním programu Nová zelená úsporám získat k dotaci ještě bonus až 40 000 Kč.

Pozor na krátkodobé pronájmy

image
Ačkoliv si krátkodobé pronájmy, resp. ubytování, získávají čím dál větší popularitu, tato podnikatelská aktivita má i své stinné stránky.
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Janáčkova 1797/4, Moravská Ostrava, Ostrava, Česko

Byt, 3+1, 95 m2, 73 Kč/m2/měsíc

7 000 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 489 Kč/m2/měsíc

45 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 21 m2, 309 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 4, 53 m2, 167 Kč/m2/měsíc

8 889 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 275 Kč/m2/měsíc

27 500 Kč/měsíc

Více

Mučednická 945/3, 616 00 Brno

Kancelář, 1, 45 m2, 244 Kč/m2/měsíc

11 000 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 419 m2, 202 Kč/m2/měsíc

85 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.