Probíhá testovací provoz portálu ...

Pro velký zájem přidány termíny seminářů v Praze

image
Velmi nás těší Váš zájem o naše semináře v Praze, proto jsme navýšili kapacitu původních termínů 7. a 8. 11. a kromě toho jsme přidali dva nové termíny - oba 15.11.2018!

Jak jsme chtěli bydlet: Bytová politika Československa 1918–1938

image
Výstava v pražské Galerii Jaroslava Fragnera trvá od 18.10. do 18.11. 2018

Konference Správa budov 25.- 26.10. 2018

image
Konference s tématem Efektivní správa a obnova bytových domů též za účasti předsedy OSMD.

Krátkodobé pronájmy ve Střeše č. 3/2018

image
Před rokem vydalo Generální finační ředitelství stanovisko ke krátkodobým pronájmům, resp. ubytovacím službám. Jak na tento fenomén pohlíží veřejnost, to si můžete přečíst v právě vycházející Střeše č. 3/2018.

Série seminářů pro zkušené i začínající pronajímatele "Jak lépe spravovat bytový fond"

image
OSMD chystá na podzim letošního roku sérii seminářů po celé České republice. 

Místopředseda OSMD - Aby hrdinové odboje neupadli v zapomnění

image
Místopředseda OSMD Ing. Karel Polata není aktivní pouze v oblasti nájemního bydlení, ale také při oživování občanské uvědomělosti týkající se protinacistického odboje.
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.