Probíhá testovací provoz portálu ...

Duch regulovaného nájemného opět na scéně

image
Dopustíme, aby se se kvůli aktuální situaci s byty vrátila regulace nájemného? A co bude následovat – fronty na banány?  

Dnes přednáška v Praze - pozor na změny v dopravě!!!

image
OSMD dnes pořádá přednášku v Praze na téma "Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost." Upozorňujeme návštěvníky na změny v dopravě v Zenklově ulici. 

Představitelé OSMD se setkali s ministryní Klárou Dostálovou

image
V pondělí 15. ledna proběhla schůzka zástupců našeho sdružení s ministryní pro místní rozvoj Ing. Klárou Dostálovou.

Problematické formuláře pro příspěvek na bydlení

image
V posledních dnech se na nás obracejí členové OSMD s problémem týkajícím se nových formulářů pro příspěvek na bydlení. Od 1. ledna 2018 vešla v platnost novela Zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která nájemníkům pobírajícím příspěvek na bydlení a tím i pronajímatelům, kteří jim musí doložit a podpisem potvrdit výdaje v nově vytvořených formulářích, přináší dvě komplikace.

Volné právní porady ve středu 17.1. 2018

image
S příchodem nového roku možná vyvstaly nějaké problémy spojené s chodem Vaší nemovitosti. Pokud potřebujete právní odbornou poradu, můžete přijít příští středu - stačí se objednat.

OSMD s vámi - v loňském roce i v tom letošním

image
Přejeme všem našim členům úspěšný vstup do nového roku! Při té příležitosti nám dovolte malé shrnutí naší činnosti za rok 2017. 
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.