Probíhá testovací provoz portálu ...

Kotlíkové dotace i pro letošní rok

image
Chystáte -li se vyměnit ve vašem domě kotel na pevná paliva za jiný - ekologičtější, nezapomeňte, že ve většině krajů probíhá stále 2. výzva tzv. Kotlíkové dotace.

Přísnější pravidla pro poskytování hypoték

image
Od října 2018 chystá Česká národní banka zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték.

Osvěžte se čtením nového čísla Střechy!

image
Několik článků na téma voda vás osvěží v letním parnu! A ještě mnohem více ve Střeše č. 2/2018 - ke stažení již nyní v členské zóně!

Pravda o vodě - kdo s ní hospodaří?

image
OSMD podporuje Nadační fond Pravda o vodě, jehož cílem je vrátit hospodaření s vodou do rukou obcí (potažmo státu). 

Přemístění hlavního uzávěru plynu z domu do chodníku

image
Týká se Vás také tato nevyhnutelná situace? Můžete se přihlásit do členské zóny a přečíst si několik postřehů týkajících se zejména dokumentů k tomuto přemístění. 

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti do konce května

image
Daň z nemovitých věcí za rok 2018 je potřeba zaplatit do 31. května 2018. 
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+1, 106 m2, 282 Kč/m2/měsíc

29 900 Kč/měsíc

Více

Boleslavova 312, Praha 4, Česko

Byt, 2+kk, 41 m2, 365 Kč/m2/měsíc

15 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 497 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.