Probíhá testovací provoz portálu ...

Daňové přiznání k dani z nemovitosti - termín do konce ledna

image
Daňové přiznání k dani z nemovitosti musíte podat do 31.1.2019, pokud jste v loňském roce nabyli nemovitost.

Přejeme vám krásné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!

image
Všem členům i příznivcům OSMD přejeme šťastné a poklidné vánoce. Těšíme se na vás v roce 2019!

Pozor - změny plateb sociálního a zdravotního pojištění

image
Osob samostatně výdělečně činných se bude týkat od příštího roku změna termínů plateb a změna výše záloh. Změna výše záloh se týká také osob bez zdanitelných příjmů.

Mýty ohledně Airbnb

image
Diskuze ohledně krátkodobých pronájmů přes platformy typu Airbnb stále pokračuje. Kritici mimo jiné vyčítají těmto službám vylidňování center velkých měst, ale jak moc jsou tato tvrzení založena na pravdě?

Jak správně zvýšit nájemné?

image
Jedná se jeden z nejčastějších dotazů našich členů: Jak správně postupovat při zvyšování nájemného? Hned tři články k tématu najdete ve Střeše č. 4/2018 - právě přidané do členské zóny.

Do členské zóny byla vložena prezentace o rozúčtování nákladů

image
Pro naše členy jsme do členské zóny webu přidali prezentaci ze čtvrteční přednášky paní Věry Brodecké - Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa.
Další aktuality

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Seifertova 447/53, Praha 3-Žižkov, Česko

Byt, 3+1, 80 m2, 220 Kč/m2/měsíc

17 600 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.